Gerwic en Tom, bedankt!

Voorafgaand aan de digitale Algemene Ledenvergadering van afgelopen week verraste het bestuur oud-trainers Tom en Gerwic met een bloemetje. Tijdens de vergadering werden zij nogmaals bedankt voor de jaren waarin zij met veel enthousiasme en kundigheid de trainingen verzorgden.

Zowel Tom als Gerwic stopte aan het begin van dit seizoen. Tom gaf op de donderdagen training aan de groep aangepast badminton. Gerwic leerde op dinsdagen en donderdagen de jeugd de fijne kneepjes van het badmintonvak. Tom en Gerwic, nogmaals dank voor jullie vele uren in de hal!