AFMELDEN LIDMAATSCHAP

AFMELDEN LIDMAATSCHAP
Afmelden kan schriftelijk door een digitaal ingevuld en ondertekend afmeldformulier English version: Unsubscribe form bij voorkeur te mailen ledenadministratie@bcijsselstad.nl of per post naar Ledenadministratie B.C. IJsselstad, Fré Cohenstraat 2, 7425 RL Deventer.

Je afmelding moet uiterlijk 30 juni in het bezit zijn van onze ledenadministratie van het lopende jaar(seizoen) om het lidmaatschap te beëindigen voor het opvolgende jaar(seizoen). Tot en met de leeftijd van 18 jaar moeten de ouders/voogd de afmelding ondertekenen. Wij sturen u via de email een bevestiging van uw afmelding.
Wanneer de deadline (30 juni) is verstreken, is het niet meer mogelijk om het lidmaatschap voor het komende seizoen op te zeggen. Je kunt wel alvast opzeggen voor het seizoen daarna.
Bovenstaande regeling voor afmelden lidmaatschap is vastgesteld en aangenomen in Algemene Ledenvergadering van B.C. IJsselstad op 21 april 2015.

WETTELIJK
De Wet van 26 november 2010 met betrekking tot de stilzwijgende verlenging van abonnementen en lidmaatschappen is aangenomen en gepubliceerd in het Staatsblad op 30 november 2010. Stilzwijgende verlenging van het lidmaatschap voor een jaar blijft mogelijk voor (sport)verenigingen indien het lid niet opzegt.