AANMELDEN EN CONTRIBUTIE

Je kunt je aanmelden via dit inschrijfformulier (English version: Registration form ). Mail het ingevulde en ondergetekende formulier plus een recente (digitale) pasfoto naar ledenadministratie@bcijsselstad.nl of per post naar het adres van de Ledenadministratie B.C. IJsselstad zoals dat op het formulier staat. Tot en met de leeftijd van 18 jaar moeten de ouders/voogd de aanmelding ondertekenen.

Direct na aanmelding krijg je een bevestigingsmail en kun je direct komen spelen. Binnen enkele weken kun je je persoonlijke ophanglabel vinden onderaan het bordsysteem. Tot die tijd maak je gebruik van een gastenlabel.

CONTRIBUTIE JEUGD (tarieven 2022-2023)
Jeugdleden zijn die vanaf 1 augustus van het lopende boekjaar, van 1 augustus t/m 31 juli, jonger zijn dan 18 jaar.
Jeugd tot 18 jaar: € 135,- per jaar
Jeugd tot 18 jaar met extra jeugdtraining op donderdag: € 165,-
Jeugd tot 18 jaar met extra seniorentraining op donderdag: € 170,- (in overleg met trainers)
Jeugd tot 18 jaar in seniorencompetitie: € 175,-
Contributie bij aanmelding in lopend jaar van 1 augustus tot en met 31 juli.

 Aanmelding tussen 1 aug tot 1 nov 1 nov tot 1 febr 1 febr tot 1 mei 1 mei tot 31 jul
Jeugd tot 18 jaar € 135,- € 107,- € 79,- € 51,-

Contributie van aanmelding vanaf 1 november zullen na aanmelding in een keer worden geïnd. Bij de verdeling is rekening gehouden met de bondsbijdrage en aanmeldingskosten.

CONTRIBUTIE SENIOREN (tarieven 2022-2023)
Senioren recreanten: € 190,- (zonder training op donderdagavond)
Senioren recreanten 1,5 uur training op donderdagavond: € 225,-
Senioren training+competitie: € 265,-
Toeslag veren shuttles: € 50,-
Contributie bij aanmelding in lopend jaar van 1 augustus tot en met 31 juli.

 Aanmelding tussen 1 aug tot  1 nov 1 nov tot 1 febr 1 febr tot 1 mei 1 mei tot 31 jul
Senioren recreant € 190,- € 150,- € 110,- € 70,-
Senioren training € 225,- € 185,- € 145,- € 75,-

Contributie van aanmelding vanaf 1 november zullen na aanmelding in een keer worden geïnd. Bij de verdeling is rekening gehouden met de bondsbijdrage en aanmeldingskosten.

LIDMAATSCHAP
Het jaar van lidmaatschap loopt van 1 augustus tot en met 31 juli. Alle betalingen aan de vereniging worden, voor zover van toepassing, geïnd op basis van een afgegeven machtiging tot automatische incasso, tenzij het bestuur anders besluit over de betalingswijze. De contributie wordt in twee fasen betaald: in het najaar (eind september) en in het voorjaar (eind januari). Het lidmaatschap wordt stilzwijgend verlengd indien het lid zich niet voor de hieronder genoemde datum afmeldt.

ACHTERSTALLIGE BETALING
Wanneer een lid niet aan de betalingsverplichting voldoet, omdat de automatische incasso gestorneerd wordt, zal deze binnen 10 werkdagen na stornering een betalingsherinnering van niet gelukt incasso inning worden aangeboden, met verzoek om binnen 14 dagen het gestorneerde bedrag over te maken op de rekening van B.C. IJsselstad. Wanneer 14 werkdagen na de betalingsherinnering geen betaling binnen is, wordt een aanmaning verzonden, welke verhoogd wordt met € 10,- aan administratiekosten. Heeft het lid binnen 5 werkdagen nog niet betaald, dan zal de vordering geheel uit handen gegeven worden aan het incassobureau.
Badminton Nederland, waar B.C. IJsselstad lid van is, heeft een samenwerkingsvorm met de landelijk opererende incassobureaus Plaggemars en Faircasso, die door Badminton Nederland-verenigingen kosteloos ingezet kunnen worden. Verenigingen kunnen, als herinneringen en aanmaningen van betalingen niets blijken op te leveren, hun incasso-opdracht doorgeven aan Plaggemars of Faircasso. Het wanbetalende (ex-) lid krijgt naast de achterstallige contributie ook de incassokosten in rekening gebracht.

VERZEKERING
De vereniging is aangesloten bij de collectieve aansprakelijkheidsverzekering van de Nederlandse Badmintonbond. Uit dien hoofde is de vereniging verzekerd tegen schade waarvoor zij aansprakelijk gesteld kan worden. De individuele leden vallen niet onder deze verzekering! U dient zelfstandig zorg te dragen voor een deugdelijke verzekering (bijvoorbeeld aansprakelijkheidsverzekering, ongevallenverzekering).

AFMELDEN
De regels en wijze van afmelden staat onder afmelden lidmaatschap.

WETTELIJK
De Wet van 26 november 2010 met betrekking tot de stilzwijgende verlenging van abonnementen en lidmaatschappen is aangenomen en gepubliceerd in het Staatsblad op 30 november 2010. Stilzwijgende verlenging van het lidmaatschap voor een jaar blijft mogelijk voor (sport)verenigingen indien het lid niet opzegt.