HUISHOUDELIJK REGLEMENT & KLACHTEN

Bij B.C. IJsselstad gelden voor iedereen (gedrags)regels die vermeld staan in het Huishoudelijk reglement. Om veilig en plezierig te kunnen sporten dienen alle spelers, trainers en andere betrokkenen zich aan deze regels te houden.

Klachten
Mochten er klachten zijn van grensoverschrijdend gedrag, dan kan dit bij de trainers of een van de bestuursleden worden besproken/gemeld en zal dit worden besproken en eventueel actie worden genomen. Er kan ook direct een melding gemaakt worden via Badminton.nl bij de vertrouwenspersoon aldaar. Dit alles volgens de regels opgesteld in het Huishoudelijk reglement (artikel 14 t/m 17) dat voor een ieder hier te lezen is.