COMPETITIEREGELS

CLUBKLEDING
Spelers die voor B.C. IJsselstad in competitieverband spelen zijn verplicht in de clubkleding van B.C. IJsselstad te spelen. Clubshirts en -polo’s zijn verkrijgbaar bij JOUWTENUE. Op de voorkant van de shirts staat een logo van BC IJsselstad, op de achterkant staat een logo van hoofdsponsor Autotess. Over het algemeen kan Jouwtenue de kleding binnen een paar dagen bedrukken en leveren. Onder het clubshirt moet een donkerblauwe broek of rokje gedragen worden.

PARTIJVOLGORDE
1. De partijen van een wedstrijd worden gespeeld in de volgorde van het wedstrijdformulier, tenzij in aanvullende wedstrijd-bepalingen of in onderling overleg een andere volgorde is vastgesteld. In de bondscompetitie is deze volgorde: mannendubbel – vrouwendubbel – mannenenkel 1 – vrouwenenkel 1 – mannenenkel 2 – vrouwenenkel 2 – gemengd dubbel 1 – gemengd dubbel 2. In de regiocompetitie is de volgorde: mannenenkel 1 – mannenenkel 2 – vrouwenenkel 1 – vrouwenenkel 2 – mannendubbel – vrouwendubbel – gemengd dubbel 1 – gemengd dubbel 2.
2. Een speler heeft recht op een rusttijd van vijftien minuten na een partij.

PUNTENTELLING
Elke gewonnen partij levert één punt op. Bij 6-2 winst krijg je dus zes punten voor de ranglijst. Het team dat aan het eind van de competitie de meeste partijen heeft gewonnen is kampioen. Behalve als er een team is dat alle wedstrijden heeft gewonnen; wie een seizoen lang niet verliest of gelijkspeelt wordt automatisch kampioen.

INVALREGELING REGIO- EN JEUGDREGIOCOMPETITIE
Raadpleeg bij vragen over invallen altijd de competitieleider. De contactgegevens staan elders in dit boekje.
Voor de regiocompetitie en de jeugdregiocompetitie geldt onderstaande invalregeling. Die vind je ook in het regiocompetitiereglement:
1. Een speler die viermaal is ingevallen in een hogere klasse, die onderdeel uitmaakt van competities waarvoor dit reglement van kracht is en/of Bondscompetitie, wordt op dat moment vastspeler van het laagste team waarvoor hij is ingevallen. Tevens vervallen de invalbeurten in het team waarvan hij vastspeler wordt; invalbeurten in hogere teams blijven staan. De competitiehiërarchie tussen de teams wordt vastgesteld conform lid 6.
2. Een jeugdspeler die viermaal is ingevallen in de Regiocompetitie en/of Mannencompetitie en/of Vrouwencompetitie en/of de Bondscompetitie mag niet meer spelen in de Jeugd‐, Jongens‐ en Meisjesregiocompetities, met uitzondering van niet gelijklopende competities.
3. Een speler die viermaal is ingevallen in de Bondscompetitie is niet meer gerechtigd uit te komen in de competities waarvoor dit reglement van kracht is, met uitzondering van het bepaalde in lid 2.
4. Het aantal invalbeurten in een team dat uitkomt in dezelfde klasse bedraagt maximaal drie.
5. Een vastspeler van een team mag niet deelnemen aan een wedstrijd van een lager team, tenzij beide teams in dezelfde klasse uitkomen, met uitzondering van het bepaalde in lid 6.
6. Een speler mag niet invallen in een ander team dat in dezelfde afdeling speelt als het team waarvan hij vastspeler is.
7. De RCW stelt jaarlijks de Competitiehiërarchie regiocompetitie (Hoofdstuk I art. 2 lid 3) vast. Bekendmaking geschiedt door middel van een Officiële Regiomededeling

Voor de Jeugdcompetitie geldt bovendien het volgende:
1. Een U19-speler is een speler die op 31 december van het seizoen waarin een wedstrijd valt jonger is dan 19 jaar.
2. Een U15-speler is een speler die op 31 december van het seizoen waarin een wedstrijd valt jonger is dan 15 jaar.
3. Een U13-speler is een speler die op 31 december van het seizoen waarin een wedstrijd valt jonger is dan 13 jaar.

INVALREGELING BONDSCOMPETITIE
In de bondscompetitie geldt onderstaande invalregeling. Die staat tevens in de Uitvoeringsregeling voor het invallen in de bondscompetitie (onderdeel van het Bondscompetitiereglement):
1. Invallers in een team zijn alleen toegestaan als aan het volgende is voldaan, afzonderlijk zowel voor mannen als voor vrouwen:

a) De sterkste invaller in het team (d.w.z. hoogst geplaatst op de invalranglijst van alle invallers in het team in een wedstrijd) staat niet hoger op de invalranglijst dan de sterkste niet-meespelende vastspeler;
b) De op-een-na sterkste invaller in het team staat niet hoger op de invalranglijst dan de op een na sterkste niet-meespelende vastspeler, enz;
c) Indien er meer invallers dan niet-meespelende vastspelers zijn, moeten de resterende invallers niet hoger op de invalranglijst staan dan de laagst geplaatste vastspeler van het team.
d) Bij ongeval of ziekte na het begin van de wedstrijd mag in nog te spelen partijen de uitgevallen speler worden vervangen door een andere speler, met inachtneming van alle bepalingen omtrent gerechtigde spelers, mits de andere speler niet hoger op de invalranglijst staat dan de uitgevallen speler.

2. Een vastspeler van een team mag niet invallen in een lagere divisie dan de divisie waarin zijn team speelt.
3. Invallen in dubbelweekenden:

a) indien een speler invalt in een team waarvoor in de desbetreffende competitieweek één speelronde is vastgesteld, mag hij in die competitieweek niet in andere teams invallen;
b) indien een speler invalt in een team waarvoor in de desbetreffende competitieweek twee speelronden zijn vastgesteld (“een dubbelweekend”), mag hij in die competitieweek eveneens invallen in de andere vastgestelde wedstrijd van dat team in die competitieweek, dan wel invallen in een ander team, waarvoor in dezelfde competitieweek eveneens 2 speelronden zijn vastgesteld.

4. Een vastspeler van een team mag in een wedstrijdseizoen in ten hoogste 4 competitieweken zowel voor zijn eigen team uitkomen als invallen in een ander team.
5. In de laatste 4 speelrondes van een afdeling mag een vastspeler van een team niet uitkomen voor dat team, indien voorafgaande aan een wedstrijd zijn aantal invalbeurten meer is dan 50% van het aantal keren dat hij voor zijn eigen team is uitgekomen.
6. Bij verplaatsing van een wedstrijd wordt de wedstrijd geacht te zijn gespeeld in de competitieweek waarin de wedstrijd werkelijk is gespeeld.
7. Alle partijen van een invaller die niet aan de bovenstaande bepalingen voldoet worden verloren verklaard.